Wie zijn wij

Deskundigheid en een persoonlijke benadering

Deskundigheid en een persoonlijke benadering zijn sleutelbegrippen in uw contact met Ataxaties. Uw persoonlijke taxateur is ruim 30 jaar actief met de autobranche. Ataxaties richt zich zowel op de particuliere markt als op de zakelijke. De ruime ervaring specifieke deskundigheid en onafhankelijkheid staan borg voor objectiviteit en kwaliteit. Snelle service en een persoonlijke benadering zijn vanzelfsprekend.

De taxateur van Ataxaties is één van de vier beëdigde taxateurs in Nederland. Uw taxateur is aangesloten bij:
- Federatie van taxateurs (TMV).
- Stichting SKO
- Stichting VRT 
- FEHAC 

Federatie TMV
(Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders, Federatie TMV Amsterdam). Bieden van zekerheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid, daar draait het om bij de leden van de Federatie TMV. Ataxaties hecht dan ook aan dit officiële lidmaatschap en stelt alles in het werk om deze begrippen ook waar te maken. De Federatie TMV bestaat vanaf 1951. Naast het lidmaatschap TMV beschikt de taxateur van Ataxaties over het certificaat taxateur van vehicles, oldtimers, motor, classic cars and modern cars van de stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid (SKO) gevestigd in Zoetermeer. Deze stichting heeft sinds 1989 ervaring met het beheer en ontwikkelingen van systemen voor de certificering van vakbekwaamheid voor een aantal beroepen.

Stichting SKO
De organiatie van SKO is die van een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het merendeel van de systemen is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RVA) volgens de Europese norm voor persoonscertificatie -EN 45013. De vakbekwaamheidseisen die SKO stelt, zijn gebaseerd op de eisen die in de algemeen geldende (internationale) normen worden genoemd. Zij worden bepaald door de Colleges van Deskundigen, waarin alle belanghebbende groeperingen evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Dit betekent dat zowel werkgevers als beroepsoefenaren, opleidingsinstellingen en andere belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op te stellen eisen. Elementair voor de vakbekwaamheidseisen die SKO aan de kandidaten stelt zijn: vooropleidingsniveau, beroepsopleiding, praktische ervaring of voldoende niveau en een gelegitimeerde examinering van theoretische kennis en praktische vaardigheid.

Stichting VRT
De taxateur van Ataxaties is tevens aangesloten bij de Stichting VRT, verenigd register van taxateurs. Deze stichting stelt zich ten doel door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, deskundigheid en intergriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden. De stichting is specifiek voor taxateurs die taxaties doen voor verzekeringsdoeleinden.

Uw taxateur is beëdigd en gecertificeerd in alle categorieën: vehicles, oldtimers, motor, classic cars en modern cars.