Over taxaties

Waarom een taxatie?

Uw auto laten taxeren kan een aantal redenen hebben. Zo kan het van belang zijn bij de verzekering van een oldtimer, klassieker of een bijzondere moderne auto. Ook kan het zijn dat u hecht aan een onafhankelijk oordeel van een derde bij de aan- of verkoop van uw auto. Een andere reden kan zijn dat een objectieve waardebepaling wenselijk is, bijvoorbeeld voor vaststelling van de boek- of overname waarde.

Ataxaties richt zich zowel op de particuliere als de zakelijke markt.

Al onze taxaties geschieden conform artikel 7:960 Burgelijk Wetboek. De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij een duidelijk voordeliger positie zou geraken. Dit is de kern van het indemniteitsbeginsel. Echter, de taxatie die op het oordeel van een of meer deskundigen berust, doorbreekt dit indemniteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat een taxatierapport van b.v. een beeidigd taxateur altijd gevolg dient te worden door de verzekeraar. Ataxaties zal er onverminderd op toezien dat de kwaliteit van de taxaties die zij verricht de toets der kritiek blijft doorstaan. Artikel 7:960 BW, dat minstens zo krachtig uitwerkt als de oude artikelen 274 en 275 vereist van de taxateur een continue hoge kwaliteit.

Een officiële taxatie van uw voertuig is verplicht voor het verkrijgen van een casco dekking bij uw verzekeraar. Daarnaast dient een verzekerde auto van een bepaalde leeftijd, iedere 2 á 3 jaar opnieuw te worden getaxeerd om in aanmerking te blijven komen voor de juiste dekking. 

Uw taxateur taxeert auto\'s, campers, caravans, bedrijfsauto\'s, legervoertuigen en motoren.